Таблица на радиолюбителски, свободни и други честоти в България
Използването на честотите е изцяло на ваша отговорност, като ваше задължение е да проверите дали притежаваните от вас лицензи ви дават право да ползвате дадена честота.

Информацията е подредена по честоти. Включва данни за честоти от 135,700 kHz до 250,000 GHz.
Включени са данни и за нерадиолюбителски диапазони, разрешени за свободна употреба при определени условия - CB 27 MHz, PRM 446 MHz.
Информативно са дадени честотите и на НЕразрешени за България честоти - FRS/GMRS 462 MHz, както и другинерадиолюбителски и несвободни честоти.

Данните в таблицата са подредени по следния начин, на първия ред са изписани колоните в EXCEL:
ABCDEFGHIJKLMN
BandLinearChannel WidthClassMax PowerUseMode IARU-R1Mode BGNotes
HF40 m 7000 kHz7025 kHz   200 Hz1350 WprimaryCWALLCW Contests Preffered
7025 kHz7030 kHz   200 Hz1350 WprimaryCWALL 
7030 kHz   200 Hz1350 WprimaryCWALLFrequency Center Of QRP Activity
7030 kHz7040 kHz   200 Hz1350 WprimaryCWALL 
7040 kHz7047 kHz   500 Hz1350 WprimaryNBM, DMALL 
в колони "Е", "F" и "G" цветово и графично е показано дали може да се излъчва на дадената честота.
С два нюанса на зеленото са означени съответно разрешените радиолюбителски и свободни честоти. При радиолюбителските честоти при допълнителни зъбчета вляво или вдясно означава, че това е особена честота. Ако "зъбчето" е вдясно, става реч за някой репитър, ако "зъбчето"е вляво - за някаква друга специална честота
С червено е показано, че на тази честота излъчването и за лицензирани радиолюбители и за останалите българи е забранено.
Със жълто е започнато нанасянето на честоти, използвани от неспецифични устройства с малък обсег на действие. Данните са от "Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди...".

Информацията е събрана и обработена от Антон, LZ3AI. Оформена като EXCEL таблица.
към документа е добавен отделен лист с честоти на фарове (beacon), данните са събрани от G0RDI
Текущоти състояния на таблиците:
LZ_Band_Plan_v02.xls
BG_Band_Plan_Ver_4_0.xlsx


Изсточници на информация:
Документите са подбрани с цел попълване на таблицата с максимално точна информация. Нямам претенции нито за изчерпателност, нито за актуалност на документите. При желание за забележки, корекции и допълнения - моля използвайте мейла, указан по-долу в страницата.

сайт на КРС - линковете са директно към сайта на КРС http://www.crc.bg
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКАТА РАДИОСЛУЖБА,

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН,сайт на IARU - 1 Region - http://www.iaru-r1.org. Файловете са свалени и линковете са към този сайт :
HF Manager Handbook V 8.0.pdf,
VHF Handbook V6_00.pdf,
Копирането на тези файловете с нетърговска цел е разрешено, при изрично посочване изсточника на информация - IARU - 1 Region - http://www.iaru-r1.org.


Темата се обсъжда в Форума на Българската федерация на радиолюбителите

При желание може да изпращате мнения, поправки и допълнителна информацията на електронен адрес
INFO а-маймунско LZ1FW точка COM