връх Мальовица, Рила
30.07.2016
.GDB файл - GPS трак на маршрута. Отваря се с Garmin MapSource
.KMZ файл. Отваря се с Google Earth
.KML файл. Отваря се с Google Earth
Прокритие APRS (Yaesu FT1DE, 5W, 144800 kHz, предавани пакети на всяка минута)

Други снимки и преходи