Радиолюбителски бюлетини на LZ1BFR
бюлетините се излъчват всеки вторник от 19:00 часа българско време през репитър R1 (Черни връх, 145625 kHz)
и на КВ на честота 3764 kHz
записите са направени от Иван, LZ1IA
2008 година 2009 година 2010 година 2011 година 2012 година 2013 година 2014 година 2015 година 2016 година 2017 година 2018 година

Радиолюбителски бюлетини на LZ1BFR през 2018 година
Nr Дата
2017
Продъл-
жителност
мин:сек
Голе-
мина
MB
Линк към бюлетина
http://www.lz1fw.com/
LZRT/BFRA_buletins/
Съдържание
4 23.01. 32:44 14.9 20180123_04.mp3
 • Съобщения
  • напомняне по молба на председателя на БФРЛ, че би било добре да заплатите членския си внос към клубовете
  • КРС проведе изпит за радиолюбителски класове 1 и 2 в София на 19-ти януари
  • следващият изпит за радиолюбителски класове 1 и 2 ще бъде пак в София на 23-ти март
  • следващият курс за подготовка на радиолюбители ще бъде и за клас 2 и за клас 1
  • неизпълнени задачи от заседанието на УС на БФРЛ на 12-ти декември 2017
 • условия за предстоящото българско състезание Васил Левски
 • какво ни чака този уикенд предимно на къси вълни
 • мнение на LZ2OQ на тема дипломи, публикувано във форума на БФРЛ
3 16.01. 30:53 14.1 20180116_03.mp3
 • Съобщения
  • следващия изпит за радиолюбителски класове 1 и 2 ще бъде в София на 19-ти януари
  • днес завършва курса за подготовка на радиолюбители клас 2
  • издава се диплома LZ140 посветена на 140 годишнина от освобождението на България от турско робство
  • вчера почина LZ1RK, Кирчо от Пазарджик
 • условия за предстоящи български състезания
 • условия за състезания през предстоящата събота и неделя предимно на КВ
2 09.01. 15:02 6.9 20180109_02.mp3
 • Съобщения
  • 19-ти януари, петък, в София, ще се проведе изпит за радиолюбителски класове 1 и 2
  • в БФРЛ се провежда курс за подготовка на радиолюбители клас 2
  • издава се диплома LZ140 посветена на 140 годишнина от освобождението на България от турско робство
  • дати за вътрешните LZ състезания
  • информация за LZ OPEN Contest
 • условия за предстоящи състезания
 • Календар за вътрешните КВ състезания за 2018 година
 • Какво ни предстои тази събота и неделя
1 02.01. 31:19 14.3 20180102_01.mp3
 • Съобщения
  • първият изпит за радиолюбителски клас през тази година ще бъде на 19-ти януари
  • в БФРЛ се провежда курс за подготовка на радиолюбители клас 2
 • Информация за предстоящи състезания
 • Класиране на българските участници в някои състезания